Контакт

Здружение за унапредување на образованието, културата и спортот ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СИТЕ Скопје
Address:
Бул. „Кочо Рацин“ 14/6-2
Скопје, Центар
1000
Северна Македонија
Mobile:
+389 78 282 433
contact@educationforall.org.mk

Формулар за контакт