Меѓународна класификација на функционирање, попреченост и здравје

     

             

    • За повеќе информации за МКФ, ве молиме да ја контактирате д-р Александра Димова на адреса: aleksandra.dimova@strong-kids.eu
    •  За стручни ресурси и обуки или за да се пријавите за добивање на „Пасош за инклузивни компетенции“ , Ве молиме да се обратите на адреса: office@sinn-evaluation.at
    • За да стапите во контакт со експерт за МКФ во Северна Македонија, кликнете тука