Контакт

Здружение за унапредување на образованието, културата и спортот ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СИТЕ Скопје
 Адреса:
Бул. „Кочо Рацин“ 14/6-2
Скопје, Центар
1000
Северна Македонија
 Мобилен:
+389 78 282 433
contact@educationforall.org.mk

Офицер за заштита на личните податоци (ОЗЛП):
Мирослав Лабудовиќ: contact@educationforall.org.mk

Формулар за контакт