• Мисија

    Мисијата на Здружението „Образование за сите“ е унапредување на образованието, културата и спортот преку промовирање и имплементација на концептот за еднаков пристап до нив за сите граѓани на Република Северна Македонија.